دفتر فروش: مشهد - خيابان آزادي، خيابان مخابرات،

 روبروي هنرستان، تلفن 2215078 - 2218209 0511

كارخانه: مشهد- شهرك صنعتي توس،

 پشت آتش نشاني، تلفن  5413547 0511

www.charmehpack.com

info@charmehpack.com

 

 

 
   

Copyright © 2005-2012 - Charmeh Technology - All Right Reserved