پرس کارتی (بلستر) 
  پرس کارتی (بلستر)
این دستگاه جهت بسته بندی انواع زعفران، قطعات صنعتی، بهداشتی و غیره به روش بلستر (پرس طلق شفاف روی مقوا) استفاده می شود.
دستگاه دارای عملکرد پنوماتیک می باشد و در دو نوع یکطرفه و دو طرفه قابل عرضه می باشد.
 
  بازگشت  
 
   

Copyright © 2005-2012 - Charmeh Technology - All Right Reserved