دستگاه پولیش 
  دستگاه پولیش
این دستگاه جهت پولیش و براق نمودن انواع حبوبات استفاده می شود. دارای کنترل سرعت و بدن استیل بوده و قادر است در ساعت حدود 500 کیلو حبوبات را گردگیری و براق نماید.
 
  بازگشت  
 
   

Copyright © 2005-2012 - Charmeh Technology - All Right Reserved