دستگاه دوخت و برش پایی 
  دستگاه دوخت و برش پایی
این دستگاه در دو مدل اتوماتیک و پایی جهت دوخت و برش و تولید سلفون و نایلون در ابعاد مختلف تولید می گردد.
سیستم اتوماتیک مجهز به سروموتور و قابلیت چشم الکترونیک را دارا میباشد.
 
  بازگشت  
 
   

Copyright © 2005-2012 - Charmeh Technology - All Right Reserved