دستگاه سیل فویل 
  دستگاه سیل فویل
این دستگاه جهت سیل فویا آلومینیم بر روی انواع ظروف یکبار مصرف مانند: پنیر، شیر، ماست و غیره استفاده می شود. دارای بدنه و قالب استیل بوده و عملکرد آن پنوماتیک می باشد.
 
  بازگشت  
 
   

Copyright © 2005-2012 - Charmeh Technology - All Right Reserved