دستگاه سیل ظروف پنیر 
  دستگاه سیل ظروف پنیر
این دستگاه دارای  عملکرد پنوماتیک می باشد و تمامی مراحل توسط پی ال سی و سیستم تاچ کنترل می گردد. بدنه و قالب و قطعات تمام استیل و از نوع استیل نگیر بوده و مجهز به 8 قالب در دو طرف دستگاه می باشد که باعث سرعت و راندمان بالای عملیات بسته بندی می گردد. در این دستگاه ظروف ثابت بوده و هیتر پرس متحرک می باشد که باعث سرعت بیشتر بسته بندی و عدم لغزش فویل از روی ظرف می شود. بعد از عملیات سیل دستگاه بطور خودکار ظروف را در جهت بالا تخلیه و آماده برداشت می نماید.
 
  بازگشت  
 
   

Copyright © 2005-2012 - Charmeh Technology - All Right Reserved