تونل شرینگ 
  تونل شرینگ
این دستگاه جهت پلمپ انواع ظروف زعفران، مربا، سس، عسل و غیره توسط باندرول (غلاف) به کار می رود.
سرعت دستگاه توسط اینورتور و دمای آن توسط ترموستات دیجیتال دقیقاً قابل کنترل می باشد.
 
  بازگشت  
 
   

Copyright © 2005-2012 - Charmeh Technology - All Right Reserved