دستگاه بوجاری 
  دستگاه بوجاری
این دستگاه جهت بوجاری و سورتینگ انواع غلات و حبوبات به کار می رود.
 
  بازگشت  
 
   

Copyright © 2005-2012 - Charmeh Technology - All Right Reserved