تاریخ زن حرارتی 
  تاریخ زن حرارتی
این دستگاه جهت درج تاریخ و کد تولید، قیمت و سریال تولید بصورت دستی یا اتوماتیک قابل نصب بر روی انواع سیستمهای بسته بندی می باشد.
این دستگاه قابلیت چاپ حروف در سه خط مجزا را دارا بوده و دارای عملکرد مکانیکی بوده و نیازی به هوای فشرده نداشته و با سرعت 120 چاپ در دقیقه و هزینه پائین گزینه خوبی جهت عملیات کدگذاری می باشد.


 
  بازگشت  
 
   

Copyright © 2005-2012 - Charmeh Technology - All Right Reserved